311

Zīme 311:

Noteikuma punkts 282.11: 311. zīme "Augstuma ierobežojums". Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) augstumā no brauktuves virsmas pārsniedz zīmē norādīto;