323

Zīme 323:

Noteikuma punkts 282.23: 323. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojums". Aizliegts braukt ar ātrumu (km/h), kas pārsniedz zīmē norādīto;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 263: Transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā sevišķi smagas vai lielgaba­rīta kravas, kā arī transportlīdzekļiem, kuru izgatavotāja noteiktais maksimālais braukšanas ātrums ir mazāks, nekā norādīts šo noteikumu 114. un 115. punktā (izņemot šo noteikumu 269. punktā minētos transportlīdzekļus), transportlīdzekļa aizmugurē kreisajā pusē jābūt piestiprinātai (uzkrāsotai) braukšanas ātruma ierobežojuma pazīšanas zīmei - 323. ceļa zīmes krāsainam attēlam ar norādītu atļauto braukšanas ātrumu (diametrs no 160 līdz 250 mm - atkarībā no trans­portlīdzekļa veida, apmales platums - 1/10 no diametra garuma) (4. pielikuma 6. punkts [pr.4]).

Noteikuma punkts 282.30: 330. zīme "Visi ierobežojumi beidzas". Vienlaikus apzīmē 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmes darbības zonas beigas;

Noteikuma punkts 291: 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 519. zīmei. Ja 323. zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518. zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.

Noteikuma punkts 292.1: 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmei - uzstādot 330. vai 803. zīmi;

Noteikuma punkts 292.2: 319., 321. un 323. zīmei - uzstādot attiecīgi 320., 322. vai 324. zīmi;

Noteikuma punkts 292.3: 323. zīmei - uzstādot 323. zīmi ar citu maksimālā braukšanas ātruma ierobežojumu