334

Zīme 334:

Noteikuma punkts 282.34: 334. zīme "Transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt aizliegts".