525

Zīme 525:

Noteikuma punkts 298.19: 525. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojuma zonas beigas";