528

Zīme 528:

Noteikuma punkts 298.22: 528. zīme "Dzīvojamā zona". Vieta, no kuras sākot ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību dzīvojamās zonās;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 1.16: dzīvojamā zona – apbūvēta teritorija (dzīvojamais masīvs, atpūtas vieta) vai tās daļa, kurā iebraukšana apzīmēta ar 528. ceļa zīmi, bet izbraukšana - ar 529. ceļa zīmi;