544

Zīme 544:

Noteikuma punkts 298.40: 544. zīme "Pierobežas joslas sākums";

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 300: 542. un 544. zīme norāda vietu, no kuras sākot stājas spēkā notei­kumi, kas nosaka pierobežas un pierobežas joslas režīmu.