822

Zīme 822:

Noteikuma punkts 307.14: 822. papildzīme "Darbības laiks". Norāda diennakts laiku, kurā zīme darbojas;