838

Zīme 838:

Noteikuma punkts 307.22: 838. papildzīme "Mitrs segums". Norāda, ka zīme attiecas uz laikposmu, kad brauktuves segums ir mitrs;