844

Zīme 844:

Noteikuma punkts 307.28: 844. papildzīme "Maksas stāvvietas darbības laiks". Norāda, ka ar 532. zīmi apzīmēta stāvvieta noteiktu laiku tiek lietota kā maksas stāvvieta, bet pārējā laikā tā ir bezmaksas;