10

Piekabe (puspiekabe), kuras garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz 8 m vai pilna masa pārsniedz 10 t

Noteikuma punkts 268: Piekabēm (puspiekabēm), kuru garums, ieskaitot jūgierīci, pārsniedz 8 m, kā arī piekabēm (puspiekabēm), kuru pilna masa pārsniedz 10 t, aizmugurē jābūt piestiprinātām pazīšanas zīmēm - dzelteniem gaismu atstarojošiem taisn­stūriem ar sarkanu fluorescējošu apmali (taisnstūra malas platums no 195 līdz 230 mm, apmales platums 40 mm), kuru skaits, novietojums un kopējais garums atbilst šo noteikumu 267. punktā minētajām prasī-bām (4. pielikuma 10. punkts [pr.4]).