12

Avārijas zīme

Noteikuma punkts 270: Avārijas zīme ([pr.4]. pielikuma 12. punkts [pr.4]) – sarkans gaismu atstarojoša materiāla vienādmalu trijstūris ar malas garumu no 450 līdz 550 mm un apmales platumu vismaz 50 mm, kas atbilst Apvienoto Nāciju Organizācijas 1958. gada Ženēvas nolīgumam pievienoto noteikumu Nr.27 prasībām.