3

Vadītājs – nedzirdīgs vai kurlmēms

Noteikuma punkts 258: Automobiļiem, kurus vada kurlmēmi vai nedzirdīgi vadītāji, priekš­pusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai dzeltenai apļveida pazīšanas zīmei (diametrs 160 mm), uz kuras attēloti trīs melni apļi (diametrs [pr.4]. mm), kas veido vienādmalu trijstūri ar lejup vērstu virsotni ([pr.4]. pielikuma 3.punkts).

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 258: Automobiļiem, kurus vada kurlmēmi vai nedzirdīgi vadītāji, priekš­pusē un aizmugurē jābūt piestiprinātai dzeltenai apļveida pazīšanas zīmei (diametrs 160 mm), uz kuras attēloti trīs melni apļi (diametrs [pr.4]. mm), kas veido vienādmalu trijstūri ar lejup vērstu virsotni ([pr.4]. pielikuma 3.punkts).