6

Ātruma ierobežojums

Noteikuma punkts 263: Transportlīdzekļiem, ar kuriem pārvadā sevišķi smagas vai lielgaba­rīta kravas, kā arī transportlīdzekļiem, kuru izgatavotāja noteiktais maksimālais braukšanas ātrums ir mazāks, nekā norādīts šo noteikumu 114. un 115. punktā (izņemot šo noteikumu 269. punktā minētos transportlīdzekļus), transportlīdzekļa aizmugurē kreisajā pusē jābūt piestiprinātai (uzkrāsotai) braukšanas ātruma ierobežojuma pazīšanas zīmei - 323. ceļa zīmes krāsainam attēlam ar norādītu atļauto braukšanas ātrumu (diametrs no 160 līdz 250 mm - atkarībā no trans­portlīdzekļa veida, apmales platums - 1/10 no diametra garuma) (4. pielikuma 6. punkts [pr.4]).