7

Krava ārpus transportlīdzekļa gabarītiem

Noteikuma punkts 264: Ārpus transportlīdzekļa gabarītiem izvirzīta krava vai transportlī­dzekļa daļas šo noteikumu 207. punktā minētajos gadījumos diennakts gaišajā laikā jāapzīmē ar gaismu atstarojošām signālplāksnītēm vai karodziņiem (malas garums 400 mm), kuriem abās pusēs pa diagonāli novilktas baltas un sarkanas 50 mm platas svītras (4. pielikuma 7. punkts), bet diennakts tumšajā laikā un nepietiekamas redzamības apstākļos - ar iepriekšminētajām gaismu atstarojošām signālplāksnītēm vai iedegtiem lukturiem: priekšpusē - baltiem, aizmugurē - sarkaniem, sānos - oranžiem (dzelteniem).