103

Zīme 103:

Noteikuma punkts 273.3: 103. un 104. zīme "Bīstams pagrieziens". Ceļa pagrieziens (103. zīme - pa labi; 104. zīme - pa kreisi) ar mazu rādiusu vai pagrieziens, kura redzamību ierobežo ēkas, apstādījumi u.tml.;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 274: Ārpus apdzīvotām vietām 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133. un 142. zīmi uzstāda 150 –200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās - 50–60 m pirms tā. Ja nepieciešams, zīmes uzstāda citā attālumā, ko norāda ar 801. zīmi.