105

Zīme 105:

Noteikuma punkts 273.4: 105. un 106. zīme "Bīstami pagriezieni". Ceļa posms ar bīstamiem pagriezieniem (105. zīme - pirmais pagrieziens pa labi; 106. zīme - pirmais pagrieziens pa kreisi);

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 274: Ārpus apdzīvotām vietām 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133. un 142. zīmi uzstāda 150 –200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās - 50–60 m pirms tā. Ja nepieciešams, zīmes uzstāda citā attālumā, ko norāda ar 801. zīmi.