130

Zīme 130:

Noteikuma punkts 273.26: 130. zīme "Krustojums ar velosipēdu ceļu". Vieta, kur ceļu šķērso velosipēdu ceļš, velosipēdiem paredzēta josla vai uz ceļa bieži izbrauc velosipēdi;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 274: Ārpus apdzīvotām vietām 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133. un 142. zīmi uzstāda 150 –200 m pirms bīstamā ceļa posma, bet apdzīvotās vietās - 50–60 m pirms tā. Ja nepieciešams, zīmes uzstāda citā attālumā, ko norāda ar 801. zīmi.