134

Zīme 134:

Noteikuma punkts 273.30: 134. zīme "Viensliežu dzelzceļa pārbrauktuve". Dzelzceļa pārbrauktuve ar vienu sliežu ceļu, kur nav ierīkota barjera;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 1.15: dzelzceļa pārbrauktuve – ceļa krustošanās ar dzelzceļa sliežu ceļa klātni vienā līmenī. Dzelzceļa pārbrauktuves robeža ir iedomāta līnija, kas perpendikulāri ceļa asij šķērso brauktuvi, sākot no dzelzceļa pārbrauktuves barjeras, bet, ja šādas barjeras nav, - no 134. vai 135. ceļa zīmes;

Noteikuma punkts 278: 134. un 135. zīmi uzstāda tieši pirms dzelzceļa pārbrauktuves.