310

Zīme 310:

Noteikuma punkts 282.10: 310. zīme "Platuma ierobežojums". Aizliegts braukt transportlīdzekļiem, kuru gabarīts (ar kravu vai bez tās) platumā pārsniedz zīmē norādīto;