316

Zīme 316:

Noteikuma punkts 282.16: 316. zīme "Nogriezties pa kreisi aizliegts";

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 284: 301, 302, 303, 315, 316. un 317. zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem.

Noteikuma punkts 287: 315. un 316. zīmes darbība attiecas uz to brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīmes uzstādītas.