407

Zīme 407:

Noteikuma punkts 293.7: 407. zīme "braukt pa labi"

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 294: 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407., 408. un 409. zīme norāda, ka atļauts braukt tikai zīmē norādītajos virzienos. Zīmes, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī apgriezties braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 401., 402., 403., 404., 405., 406., 407. un 408.. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā).

Noteikuma punkts 297: 407. un 408. zīme norāda, ka jānogriežas pirms šīs zīmes.