413

Zīme 413:

Noteikuma punkts 293.13: 413. zīme "velosipēdu ceļš". atļauts braukt tikai ar velosipēdiem, kā arī pārvietoties gājējiem, netraucējot velosipēdu braukšanai

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 1.51: velosipēdu ceļš – ceļš, kas paredzēts braukšanai ar velosipēdiem un mopēdiem (var būt apzīmēts ar 413. ceļa zīmi vai 932. vai 941. ceļa apzīmē­jumu).

Noteikuma punkts 107: Ja uz brauktuves ierīkots ar 413. ceļa zīmi un 941. ceļa apzīmējumu apzīmēts velosipēdu ceļš, kas no pārējās brauktuves atdalīts ar platu 920. ceļa apzīmējumu, pārējo transportlīdzekļu vadītājiem velosipēdu ceļu šķērsot atļauts tikai nepārtrauktā ceļa apzīmējuma pārtraukuma vietās.