413a

Zīme 413A:

Noteikuma punkts 293.14: 413A. zīme "velosipēdu ceļa beigas"