414

Zīme 414:

Noteikuma punkts 293.15: 414. zīme "gājēju ceļš". atļauts pārvietoties tikai gājējiem

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 1.20: gājēju ceļš – ceļš, kas paredzēts gājējiem (var būt apzīmēts ar 414. ceļa zīmi);