414a

Zīme 414A:

Noteikuma punkts 293.16: 414A. zīme "gājēju ceļa beigas"