421

Zīme 421:

Noteikuma punkts 293.23: 421. zīme "transportlīdzekļiem ar bīstamu kravu braukt pa labi"

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 295: 401., 402., 403., 404., 405. un 406. zīmes darbība neattiecas uz pasažieru sabiedriskajiem transportlīdzekļiem. 401., 402., 403., 404., 405., 406., 420., 421. un 422. zīmes darbība attiecas uz brauktuvju krustošanās vietu, pirms kuras zīme uzstādīta.