510

Zīme 510:

Noteikuma punkts 298.8: 510. zīme "Minimālā braukšanas ātruma ierobežojums joslās". Joslu skaits un minimālā braukšanas ātruma ierobežojums katrā joslā;