515

Zīme 515:

Noteikuma punkts 298.11: 513, 514, 515, 516. un 517. zīme "Braukšanas virzieni joslā". No joslas noteiktie braukšanas virzieni krustojumā. Uz 512, 513, 514, 515, 516. un 517. zīmes var būt norādīta informācija par ceļu satiksmes ierobežojumiem krustojumā. 512, 515. un 517. zīme, kas atļauj nogriezties pa kreisi no kreisās malējās braukšanas joslas, atļauj no šīs joslas apgriezties arī braukšanai pretējā virzienā (var tikt lietota 513, 514, 515, 516. un 517. zīme ar bultu konfigurāciju, kas atbilst noteiktajiem braukšanas virzieniem krustojumā). 512, 513, 514, 515, 516. un 517. zīmes darbība attiecas uz visu krustojumu, pirms kura zīme uzstādīta, ja cita 512, 513, 514, 515, 516. un 517. zīme, kas uzstādīta krustojumā, nedod citus norādījumus;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 85: Ja krustojumā joslu skaitu un braukšanas virzienu tajās nosaka 512, 515. vai 517. ceļa zīme, nogriezties pa kreisi vai apgriezties braukšanai pretējā virzienā no tramvaja sliežu ceļa klātnes aizliegts.

Noteikuma punkts 314.16: 937. ceļa apzīmējums norāda no braukšanas joslām atļautos braukšanas virzienus krustojumā. Lieto patstāvīgi vai kopā ar 512, 513, 514, 515, 516. vai 517. zīmi. Apzīmējums, kas atļauj nogriezties pa kreisi, atļauj arī no kreisās malējās braukšanas joslas apgriezties braukšanai pretējā virzienā;