518

Zīme 518:

Noteikuma punkts 298.12: 518. zīme "Apdzīvotas vietas sākums". Nosaukums un sākums apdzīvotai vietai, kurā ir spēkā šo noteikumu prasības, kas nosaka ceļu satiksmes kārtību apdzīvotās vietās;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 1.3: apdzīvota vieta – apbūvēta teritorija, kurā iebraukšana apzīmēta ar 518. vai 520. ceļa zīmi, bet izbraukšana - ar 519. vai 521. ceļa zīmi;

Noteikuma punkts 291: 318, 319, 321, 323, 325, 326, 327, 328. un 329. zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz tuvākajam krustojumam aiz zīmes, bet, ja krustojuma nav, – līdz 519. zīmei. Ja 323. zīme uzstādīta pirms apdzīvotās vietas, minētās zīmes darbība ir spēkā no tās uzstādīšanas vietas līdz 518. zīmei. Zīmju darbības zona nebeidzas vietās, kur uz ceļa izbrauc no blakusteritorijas (pagalma, stāvvietas, degvielas uzpildes stacijas, uzņēmuma u.tml.), un vietās, kur ceļu šķērso vai no tā atzarojas lauku ceļš, meža ceļš vai cits tamlīdzīgs ceļš, pirms kura nav uzstādītas attiecīgas priekšrocības zīmes, kā arī krustojumos, kuriem nav tieša pieslēguma attiecīgajai brauktuvei.

Noteikuma punkts 298.13: 519. zīme "Apdzīvotas vietas beigas". Ar 518. zīmi apzīmētas apdzīvotas vietas beigas;