522

Zīme 522:

Noteikuma punkts 298.16: 522. zīme "Stāvēšanas aizlieguma zona". Stāvēt aizliegts uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522. zīmi;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 136.3: 327. ceļa zīmes darbības zonā un – attiecīgi nepāra vai pāra datu­mos – 328. vai 329. ceļa zīmes darbības zonā, kā arī uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 522. ceļa zīmi

Noteikuma punkts 301: Pašvaldības ar attiecīgu lēmumu ir tiesīgas noteikt laikposmu, kad transportlīdzekļos drīkst iekraut vai izkraut kravu ar 522. zīmi apzīmētajā teritorijā.