524

Zīme 524:

Noteikuma punkts 298.18: 524. zīme "Maksimālā ātruma ierobežojuma zona". Maksimālā ātruma ierobežojums uz visiem ceļiem teritorijā, kurā iebraukšana apzīmēta ar 524. zīmi;