526

Zīme 526:

Noteikuma punkts 298.20: 526. zīme "Muitas zona". Vieta, no kuras sākot ir spēkā noteikumi, kas nosaka kārtību muitas zonās;