541

Zīme 541:

Noteikuma punkts 298.37: 541. zīme "Apstāšanās vieta". Vieta, kur jāaptur transportlīdzeklis, ja braukšanu aizliedz luksofora vai satiksmes regulētāja signāls;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 64: Ja satiksmes regulētāja vai luksofora signāli, izņemot šo noteikumu 59. punktā minēto luksoforu, braukt aizliedz, transportlīdzekļa vadītājam jāaptur transportlīdzeklis tieši pirms stoplīnijas (929. ceļa apzīmējums) vai 541. ceļa zīmes. Ja nav stoplīnijas (929. ceļa apzīmējums) vai 541. ceļa zīmes, transport­līdzeklis jāaptur šādās vietās:

Noteikuma punkts 143: Transportlīdzekļa vadītājam, kas iebraucis krustojumā, kad to atļāva luksofora signāls, no krustojuma iecerētajā virzienā jāizbrauc neatkarīgi no tā luksofora signāla, kas uzstādīts pirms izbraukšanas no krustojuma. Ja krusto­jumā pirms luksoforiem, kas atrodas transportlīdzekļa vadītāja braukšanas ceļā, ir 541. ceļa zīme, transportlīdzekļa vadītājam jāņem vērā katra luksofora signāli.

Noteikuma punkts 169: Lai palaistu garām tuvojošos vilcienu, kā arī citos gadījumos, kad pārbrauktuvi šķērsot aizliegts, transportlīdzekļa vadītājam jāaptur transportlīdzeklis tieši pirms stoplīnijas (929. ceļa apzīmējums), bet, ja tās nav, - pirms 541. vai 207. ceļa zīmes; ja to nav, - ne tuvāk par 5 m pirms barjeras; ja tās nav, - ne tuvāk par 10 m no dzelzceļa tuvākās sliedes; ja dzelzceļa pārbrauktuve aprīkota tikai ar luksoforu, - pirms luksofora. Sākot braukt pēc transportlīdzekļa apturē­šanas, transportlīdzekļa vadītājam vēlreiz jāpārliecinās, vai netuvojas vilciens.