543

Zīme 543:

Noteikuma punkts 298.39: 543. zīme "Pierobežas beigas";