545

Zīme 545:

Noteikuma punkts 298.41: 545. zīme "Pierobežas joslas beigas";