547

Zīme 547:

Noteikuma punkts 298.43: 547. zīme "Robežpārejas punkts";