548

Zīme 548:

Noteikuma punkts 298.44: 548. zīme "Ātrgaitas ceļš". Izbraukšana uz ceļa, pa kuru atļauts braukt tikai ar motocikliem, tricikliem, kvadricikliem, automobiļiem un autobusiem;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 27.3: pārvietoties pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi;

Noteikuma punkts 95: Braucot atpakaļgaitā, transportlīdzekļa vadītājs nedrīkst traucēt citus ceļu satiksmes dalībniekus. Ja tas nepieciešams ceļu satiksmes drošībai, trans­portlīdzekļa vadītājam minētā manevra veikšanā jālūdz citu personu palīdzība. Aizliegts braukt atpakaļgaitā pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi.

Noteikuma punkts 117.4: Braucot pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi, motocikliem, tricik­liem, kvadricikliem, vieglajiem automobiļiem, kravas automobiļiem, kuru pilna masa nepārsniedz 7,5 t, un autobusiem – 110 km/h, automobiļiem un autobusiem, velkot piekabi, un kravas automobiļiem, kuru pilna masa pārsniedz 7,5 t, – 90 km/h, bet laikposmā no 1.decembra līdz 1.martam attiecīgi – 90 km/h un 80 km/h

Noteikuma punkts 230.9: braukt pa ceļu, kas apzīmēts ar 548. ceļa zīmi.