602

Zīme 602:

Noteikuma punkts 302.2: 602. zīme "Slimnīca";