605

Zīme 605:

Noteikuma punkts 302.4: 605. zīme "Tehniskās apkopes punkts";