615

Zīme 615:

Noteikuma punkts 302.14: 615. zīme "Atpūtas vieta";