616

Zīme 616:

Noteikuma punkts 302.15: 616. zīme "Gājēju maršruta sākums";