619

Zīme 619:

Noteikuma punkts 302.18: 619. zīme "Informācijas punkts";