631

Zīme 631:

Noteikuma punkts 302.30: 631. zīme "Ievērojama vieta". Norāda vietu, kur pie ceļa atrodas tūrisma objekts;