705

Zīme 705:

Noteikuma punkts 305.3: 704. un 705. zīme "Virziena rādītājs". Braukšanas virziens un attālums (km) līdz apdzīvotai vietai vai citam objektam;

Minēts punktos:

Noteikuma punkts 306: 701., 702., 703., 704. un 705. zīmes (ja tā uzstādīta apdzīvotā vietā) zilais fons nozīmē, ka norādītais objekts atrodas ārpus attiecīgās apdzīvotās vie­tas, bet baltais fons -, ka norādītais objekts atrodas attiecīgajā apdzīvotajā vietā.