708

Zīme 708:

Noteikuma punkts 305.6: 708. zīme "Ūdensšķēršļa nosaukums". Tās upes, kanāla, ezera u.tml. ūdensšķēršļa nosaukums, kuru šķērso ceļš;