710

Zīme 710:

Noteikuma punkts 305.8: 710. zīme "Strupceļš". Ceļš, pa kuru nav iespējams caurbraukt;