711

Zīme 711:

Noteikuma punkts 305.9: 711. un 712. zīme "Iepriekšējs virziena rādītājs strupceļam";