720

Zīme 720:

Noteikuma punkts 305.13: 720. un 721. zīme "Joslas piekļaušanās pamatjoslām". Vienas vai vairāku joslu piekļaušanās pamatjoslām ceļa pārvadu tuvumā;