727

Zīme 727:

Noteikuma punkts 305.17: 725, 726. un 727. zīme "Kravas automobiļu braukšanas virziens". Ieteicamais braukšanas virziens kravas automobiļiem, to sastāviem un traktortehnikai, ja krustojumā tiem aizliegts braukt vienā no iespējamiem virzieniem;