728

Zīme 728:

Noteikuma punkts 305.18: 728. zīme "Gājēju apakšzemes vai virszemes pāreja";